Přednášky

Hledáte smysl života? Čím žijete, co vás zajímá? Co vás trápí? Jaké odpovědi na životní otázky?
Jsem nemocný a potřebuji pomoc?
O některých otázkách jsme už hovořili  na jiná témata si pro vás můžeme připravit přednášku. Společně pak můžeme hledat východisko, sdílet se, modlit se, očekávat Boží zázrak… atd.
Každý z nás má nějaké zkušenosti, o kterých může hovořit, sdílet se.

Setkávání

1. U vás doma či v jinych domácnostech.
2. V přednáškové síni.
3. V křesťanském sboru Olomouc (dle kontaktu)

Inspirace

Naše společnost je zaměřena na hledání moudrosti. Toto dědictví máme už od velkého Řecka a Říma, kde se nacházely filozofické školy (Sokratova, Platónova, Hérakleitosova…)
Apoštol Pavel následovník Ježíše Krista se v Athénách setkává s místními filozofy a vede s nimi debaty. Posléze odchází do Korintu, kde už nemudruje, ale provází jej Boží moc a zázraky. Na více než dva roky se pak usadí v Efezu, kde se věnuje vyučování jak v domácnostech, tak i v přednáškové síni filozofa Tyranose. (Sk 1.    ) I tam se dělo mnoho zázraků. Při odchodu všem vzkazuje, že před nimi nic nezamlčel, nýbrž vše důležité jim řekl. V Efezu vzniká sbor křesťanů…

Témata

Pán Bůh stvořil byliny ke zdraví.
Pán Bůh stvořil minerály ke zdraví.
Místa požehnaná místa prokletá.
Jaká nás čeká budoucnost podle Bible?
Evoluce dnes nemůze obstát.
Cestopis. Putování po Izraeli.
Duchovní dědictví Českého národa.

Kde hledat moudrost?
Prospěšnost půstu
Po stopách Moravských bratří (Suchdol nad Odrou a celý svět)
Deset biblických důvodů proč někdo je uzdraven a někdo zase není. (Aneb co uzdravení brání. Proč to nejde.)
Svět se mění
Poslední světová válka- Harmagedon
Bible mluví pravdu- Boží slovo
Tři mesiášské zázraky (z knihy)
Tomáš Baťa princip služebníka a podnikání
Tvořivost, vynalézavost
Socialismus, kapitalismus, demokracie versus Theokracie
Lidská touha po věčnosti- Ka 3,11
Duchovní dary (charismata)

Web Design

We create custom web design for small businesses, this will help you capture new audiences and increase your sales. Contact us by calling, emailing or filling out our form. You will receive a free quote by email within 24 hours.

Graphic Design

We specialize in logos, merchandise and more. Anyone can create nice graphics but it’s much better to create memorable ones. Contact us by calling, emailing or filling out our form. You will receive a free quote by email within 24 hours.

Content Writing

Want to attract people to your website? You have to have the best content in the world. Our content writers will create award willing content for you. Contact us by calling, emailing or filling out our form. You will receive a free quote by email within 24 hours.

Talk to us

Have any questions? We are always open to talk about your business, new projects, creative opportunities and how we can help you.

Přejít nahoru